IMG กลุ่มแผนงาน About Contact Log in
IMG-LOGO
หน้าแรก หัวข้อข่าว

* หัวข้อข่าว วันที่ลง ประเภทเอกสาร กลุ่มเอกสาร ดู จำนวนผู้เข้าชม
ประชุมถ่ายทอดการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 22 ธ.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 41
กลุ่มแผนงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 21 ธ.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 20
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9 ก.ย. 2565 บริการข้อมูล ข้อมูลงานติดตามและประเมินผล เผยแผ่ 103
การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนานักยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 1 ก.ย. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 93
แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 26 เม.ย. 2565 บริการข้อมูล ข้อมูลแผนงาน เผยแผ่ 534
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 ม.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 180
สุขศาลากลไกความร่วมมือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐด้านสุขภาพ 23 ธ.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 147
ร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 7 เม.ย. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 167
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร กลุ่มแผนงาน 25 ส.ค. 2564 ดาวน์โหลด อื่นๆ เผยแผ่ 180
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 25 ส.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดข้าง เผยแผ่ 132
แผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มแผนงานประจำปี 2564 25 ส.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดข้าง เผยแผ่ 133
เเผนปฎฺิบัติการกลุ่มเเผนงานประจำปี 2564 25 ส.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพนธ์ เผยแผ่ 182
ข้อมูล ITA 2564 กลุ่มแผนงาน 13 ส.ค. 2564 ดาวน์โหลด อื่นๆ เผยแผ่ 335
รายงานประจำปี 63 ของกรม สบส. 12 ก.ค. 2564 บริการข้อมูล ข้อมูลงานติดตามและประเมินผล เผยแผ่ 237
สรุปผลการตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2564 รอบที่ 1 8 มิ.ย. 2564 บริการข้อมูล ข้อมูลงานตรวจราชการ เผยแผ่ 150
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2564 27 พ.ค. 2564 บริการข้อมูล ข้อมูลแผนงาน เผยแผ่ 385
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 7 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 351
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 6 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 216
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 219
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 116
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 12 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 77
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 11 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 80
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 11 พ.ค. 2564 ดาวน์โหลด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแผ่ 102